Weboldal Adatkezelési Tájékoztató

A(z) ARATÓ OPTIKA KFT. - továbbiakban Vállalkozás - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.


Az Adatkezelő Megnevezése

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: ARATÓ OPTIKA KFT.

SZÉKHELY: 1149 BUDAPEST NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 212-214.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09924277

ADÓSZÁM: 14880575-2-42

TELEFON: 06-1-220-5999

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: GYULAINÉ ARATÓ ZSUZSANNA

KÉPVISELŐ NEVE: GYULAINÉ ARATÓ ZSUZSANNA

E-MAIL: info@aratooptika.hu

WEBOLDAL: www.aratooptika.hu


A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.